Xestiona as túas cookies
Elixe a túa ubicación:
Selecciona un idioma:

Arriva, un exemplo de accesibilidade

Accesibilidade

No noso compromiso de ofrecer servizos accesibles a todos, queremos facer o propio coa nosa web.

Por este motivo, o portal web Arriva foi deseñado de acordo coas directrices establecidas nas International Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1 do World Wide Web Consortium (W3C) no nivel AA (Double-A), nivel de conformidade recomendado das WCAG para sitios enteiros.

- Excepcionalmente pódense atopar algunhas imaxes tipo mapa que non ofrecen unha descrición alternativa.
- Moi ocasionalmente, algúns contidos se solapan cando o tamaño do texto aumenta ao 200%.
- Hai contidos de vídeo que non inclúen alternativas para contidos de audio (subtítulos) e contidos de vídeo (transcricións e audiodescricións).
- Tamén hai documentos dixitais en formato Excel e PDF que non incorporan funcións de accesibilidade.
- Deseño responsive, proporcionando un sitio que se adapte correctamente en función do dispositivo empregado (PC/portátil, tableta ou móbil)

Medidas aplicadas no lugar

En Arriva apostamos por ofrecer un servizo accesible a todos os nosos viaxeiros. Nesta mesma liña, a accesibilidade tamén é clave para Arriva no que se refire ao seu portal, integrando algunhas funcionalidades que permiten a calquera usuario acceder facilmente aos contidos:

1. Separación de contidos e presentación

Para presentar a información utilízanse follas de estilo ou CSS, así como a linguaxe de marcado HTML para unha estruturación eficiente do contido.

2. Tipografía

Establecemos o tamaño da fonte en unidades relativas, polo que permitirá ao usuario aumentar ou diminuír o tamaño da fonte desde a configuración do navegador que está a usar. Todo isto sen alterar a correcta disposición e visualización do contido do sitio.

3. Contido xerárquico

Cada unha das páxinas que conforman o sitio Arriva foi deseñada sempre seguindo as directrices do W3C (organización que establece os estándares internacionais que deben cumprir todos os sitios web).

Baixo o criterio de establecer unha arquitectura para os diferentes contidos aos que o usuario pode acceder sen ningún problema, calquera que sexa a súa condición, establecéronse as cabeceiras de sección, listas e todos aqueles elementos que permitan unha comprensión global do sitio deseñado.

4. Contraste

- De acordo coa imaxe corporativa de Arriva, detalláronse as fontes e a gama de cores utilizadas no portal web, garantindo sempre que a información presentada ao usuario sexa o máis clara e contundente posible.
- A web de Arriva foi deseñada para que calquera poida navegar con facilidade, diferenciando claramente os menús, ligazóns, imaxes e demais contidos.
- Integrouse un botón para optimizar o contraste de determinados bloques que non son textuais, situado no menú superior e denominado +Accesible.
- O usuario pode usar o teclado como dispositivo de navegación no sitio actual, así como posicionarse en calquera bloque mediante o tabulador
- As ligazóns e botóns son elementos que permiten premer a tecla Enter para executar a funcionalidade asociada, do mesmo xeito que calquera tamén podería facelo mediante o botón esquerdo do rato.

5. Bloques non textuales

En Arriva integramos solucións alternativas para que calquera usuario poida acceder ao contido sen ningún problema, sexa cal sexa a súa condición física ou psíquica.

- Os enlaces ou hipervínculos foron deseñados para que calquera usuario poida interactuar con eles facilmente e acceder aos contidos enlazados, informando sempre ao usuario da apertura de novas fiestras.
- Os campos dos formularios seguen unha orde lóxica de tabulación, enlazando etiquetas en todos os campos que faciliten a comprensión dos datos solicitados nese momento.
- As táboas deseñadas teñen cabeceiras para unha correcta interpretación dos datos que conteñen.
- Se por algún motivo o usuario non dispón dun navegador con soporte CSS, o marcado permite a correcta visualización do contido que se presenta.

6. Tecnoloxía aplicada no desenvolvemento

- O sitio cumpre cos estándares de accesibilidade das WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) do consorcio W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA). Directrices de contido accesible web 2.1.
- Seguindo a recomendación do consorcio, a presentación da información realízase mediante follas de estilo, versión CSS3.
- O deseño elaborouse seguindo o estándar HTML5 actual, cuxas vantaxes son numerosas. Por exemplo, contar cunha etiquetaxe semántica, flexibilidade da súa sintaxe e novas etiquetas que faciliten a comprensión dos distintos formularios web.
- Todos os contidos dinámicos utilizados na web de Arriva seguiron as pautas establecidas por WAI-ARIA (uso de HTML, Javascript, Ajax...), o que implica unha maior accesibilidade en canto aos contidos.

Conecta con Arriva

Subscríbete a nosa newsletter para coñecer as novidades e todo o que acontece en Arriva e que está pensado para ti.

RGPD
¡Noraboa! suscribícheste a esta newsletter.
Xa estás suscrito a esta newsletter.
Produciuse un erro ao realizar a subscrición.