Xestiona as túas cookies
Elixe a túa ubicación:
Selecciona un idioma:

Termos e condicións

galicia

Condicións xerais de venda

A continuación recóllese o documento contractual que rexerá a contratación das reservas de viaxe a través da web. A aceptación deste documento implica que o COMPRADOR:

Leches, entendes e estás de acordo con este texto.
Que se trata dunha persoa ou entidade con capacidade suficiente para contratar.
Que asume todas as obrigas aquí establecidas.

Estas condicións terán un período de vixencia indefinido e serán de aplicación a todos os contratos que se realicen a través da páxina web do VENDEDOR.

O VENDEDOR resérvase o dereito a modificar unilateralmente ditas Condicións, sen que iso afecte ás reservas adquiridas con anterioridade á modificación.

1. IDENTIDADE DAS PARTES

Por unha banda, O VENDEDOR ou provedor da mercadoría é ARRIVA GALICIA, S.L., con domicilio social en Avda Quinta S/n, Bloque E, Portal 17, Polígono de Pocomaco – Mesoiro, 15190 A Coruña, con NIF B82387176, e no o outro,

O COMPRADOR, rexistrado na páxina web a través dun formulario de creación de conta, sobre o cal ten a total responsabilidade do uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao VENDEDOR.

2. OBXECTO DO CONTRATO


O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda que nace entre o VENDEDOR e o COMPRADOR no momento en que este marque a caixa que confirma que leu e acepta as Condicións Xerais de Compra e a Política de Privacidade, e preme o botón comprar.

A relación contractual de venda implica a entrega, a cambio dun prezo determinado e exposta publicamente a través da páxina web, dunha reserva de viaxe.

3. IDADE MÍNIMA DO CONTRATO

Segundo o art.1263 do Código Civil, os menores non emancipados e as persoas con discapacidade non poden celebrar contratos de venda a distancia sen o consentimento expreso dos seus pais ou titores.

Ao aceptar as presentes condicións xerais de venda, o Cliente declara ser maior de idade (polo menos 18 anos) e ter capacidade legal para adquirir os servizos e/ou produtos ofrecidos a través deste sitio web, así como que entende e comprende as disposicións xerais. condicións na súa totalidade.

4. PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN

O procedemento de contratación poderá realizarse nos idiomas castelán e galego Unha vez seleccionados os produtos cos datos solicitados na cesta da compra e cumprimentado o formulario de creación de conta ou compra sen rexistro, infórmase (de conformidade co establecido exixido polo artigo 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e demais normativa afectada) que o procedemento de contratación se realice unha vez realizados os seguintes trámites:

1. Para realizar a compra online é necesario rexistrarse como usuario e cubrir un pequeno formulario con datos identificativos, como nome, apelidos e correo electrónico.
2. Unha vez rexistrados, seleccionamos no apartado Programar liñas regulares, a estación de orixe e destino e data e pulsamos o botón de procura.
3. Na seguinte pantalla debes escoller o tempo dispoñible onde tamén se indicará o prezo (con impostos incluídos).
4. Unha vez pulsado o botón de compra, abrirase unha nova xanela na que se mostrarán os datos e a confirmación para continuar coa compra. Neste apartado teremos a opción de seleccionar máis ou menos cantidade das entradas xa escollidas.
5. Unha vez aceptadas as bases de contratación e a política de privacidade, o usuario será redirixido á pasarela de pago da entidade bancaria onde se realizará o pagamento. Unha vez satisfeitos, prememos no botón comprar.
6. Unha vez completado o pago, recibirá un código de localización de entradas e un QR por correo.
7. Unha vez realizado o pago, o tpv redirixirache de novo á páxina web onde poderás continuar navegando.

O VENDEDOR arquivará o pedido nos seus sistemas de información para que o COMPRADOR, rexistrado, na zona de clientes poida ter acceso, entre outros, aos datos e estado do seu pedido, así como ao seu historial de compras.

5. PREZO E PRAZO DE VIXENCIA DA OFERTA

Os prezos indicados para cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE, 10% para estes servizos) e en todo caso expresaranse na moeda Euro (€).

Os prezos aplicables a cada ruta serán os publicados na páxina web e aplicados automaticamente polo proceso de contratación na súa última fase.

O VENDEDOR resérvase o dereito a modificar a oferta comercial do sitio web, en calquera momento, aínda que ditas modificacións non serán de aplicación aos contratos xa realizados.

Para calquera información sobre o pedido, o COMPRADOR poderá poñerse en contacto vía correo electrónico á dirección de correo electrónico atencioncliente@arriva.es. En todo caso, o número de reserva ou billete que foi asignado e indicado no correo electrónico de confirmación da compra deberá indicarse no asunto da mensaxe ou no centro de atención ao cliente.

6. CANCELACIONS E CAMBIOS

O COMPRADOR poderá cancelar o servizo se o solicita dentro de 24 horas antes do inicio do servizo. O usuario rexistrado disporá dunha funcionalidade de cancelación de billetes na súa área de clientes e o usuario non rexistrado disporá dunha pantalla na web onde poderá introducir os datos de localización do seu billete e proceder á súa cancelación. Independentemente destes recursos, o usuario pode poñerse en contacto co servizo de atención ao cliente de Arriva, tanto telefónicamente como presencialmente, e cancelar o seu billete.

As entradas pagadas con tarxeta financeira só se poderán cancelar contra a tarxeta coa que se realizou a compra.

A non presentación do viaxeiro no lugar e hora de saída dará lugar á perda da viaxe e non dará dereito a cambiar o billete nin a devolver o seu importe.

O COMPRADOR poderá modificar o billete de servizo ata 24 horas antes da súa saída e só en días e horas hábiles, para facelo deberá facelo exclusivamente a través de Atención ao Cliente por teléfono, facilitando todos os datos referentes ao billete a modificar. O importe do novo billete só poderá ser igual ou inferior ao substituído e de ser inferior non se devolverá a diferenza de prezo.

Para máis información sobre baixas e cambios, pode enviar un correo electrónico ao seguinte enderezo: atencioncliente@arriva.es ou chamando ao 981311213

7. FACTURA

Se queres unha factura das túas entradas, podes poñerte en contacto co Servizo de Atención ao Cliente de Arriva.

8. MEDIOS DE PAGAMENTO

O pago do prezo dos produtos adquiridos poderá realizarse a través de calquera das seguintes tarxetas aceptadas como medio de pago: Visa, Visa Electron, MasterCard ou outras similares de crédito/débito.

Para o pago con tarxeta, o COMPRADOR deberá seguir todas e cada unha das instrucións que aparecen na pantalla correspondente, facilitando a seguinte información:

a) Número de tarxeta
b) Data de caducidade.
c) Código de verificación da tarxeta (CVC).

9. PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co disposto na normativa de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que serán tratados e incorporados a unha actividade de tratamento, cuxa finalidade é a correcta xestión e mantemento da relación contractual derivada da compravenda do billete. .transporte. A lexitimidade para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato.

Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir cos requisitos legais e para determinar as posibles responsabilidades que poidan derivarse da devandita finalidade e do tratamento dos datos e os datos non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal.

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) e a exercer os teus dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do teu tratamento, portabilidade e/ou oposición, podes poñerte en contacto cos datos. controlador: ARRIVA GALICIA, S.L., Avda Quinta S/n, Bloque E - Portal 17, Polígono de Pocomaco – Mesoiro, 15190 A Coruña ou atencioncliente@arriva.es

10. QUEIXAS E RECLAMACIONS

Para calquera información sobre o pedido, queixas e reclamacións, o COMPRADOR poderá poñerse en contacto vía correo electrónico á dirección de correo electrónico atencioncliente@arriva.es ou no teléfono 981311213. En todo caso, deberá indicarse o número de pedido no asunto da mensaxe. asignado a vostede e indicado no correo electrónico de confirmación da compra.

Tamén hai un caderno de reclamacións nas oficinas e taquillas da empresa a disposición do público usuario.

11. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española no non expresamente establecido. O VENDEDOR e o COMPRADOR acordan someter calquera controversia que puidese derivarse da prestación dos servizos obxecto das presentes Condicións aos Xulgados e Tribunais do domicilio do COMPRADOR ou á Xunta Arbitral de Transportes de Galicia. No caso de que o comprador sexa unha empresa ou profesional, presumirase que o contrato se celebra no domicilio do VENDEDOR.

No caso de que o COMPRADOR teña o domicilio fóra de España, o VENDEDOR e o COMPRADOR renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais do domicilio do VENDEDOR.

Ademais, podes acudir, se o desexas, á vía de resolución de litixios en liña da Unión Europea (Centro Europeo do Consumidor), cuxa ligazón deixamos a continuación:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest

Conecta con Arriva

Subscríbete á nosa newsletter para coñecer as novidades e todo o que acontece en Arriva e que está pensado para ti

RGPD
¡Noraboa! suscribícheste a esta newsletter.
Xa estás suscrito a esta newsletter.
Produciuse un erro ao realizar a subscrición.